PSiPP "Locus" w różnej formie organizacyjnej działa już od 1990 roku. Jednym z współtwórców oraz aktualnym właścicielem i prowadzącym pracownię jest mgr Paweł Sągin:

Misją pracowni jest zapewnienie dostępu do rzetelnej, kompleksowej i pełnej informacji o środowisku oraz ochronie jego zasobów, niezbędnej w gospodarowaniu przestrzenią i działalności inwestycyjnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W sporządzanych opracowaniach PSiPP "Locus" łączy wiedzę z wielu dziedzin: ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, geologii i hydrogeologii, architektury krajobrazu oraz prawa ochrony środowiska, dostosowując jej zakres do indywidualnych potrzeb odbiorców i ich przedsięwzięć.

Swoją ofertę PSiPP "Locus" kieruje do:


Aktualizacja: Grudzień 2008 r. Copyright © PSiPP Locus