Witamy na stronie PSiPP "Locus"

Pracownia zajmuje się zbiorem i opracowywaniem informacji o środowisku oraz formach jego ochrony, niezbędnej w kreowaniu lokalnej polityki przestrzennej, planowaniu przestrzennym lub przy realizacji inwestycji. Pomagamy określić granice dopuszczalnych działań, ocenić ryzyko konfliktów z wymogami prawa, potrzebami ochrony środowiska oraz aspiracjami lokalnych władz i społeczności. W zakresie naszej specjalności przygotowujemy dokumenty wymagane podczas administracyjnych procedur. Sporządzamy inwentaryzacje i projekty zieleni. Dla pracowni architektonicznych, jak i indywidualnych osób.

Pracownia Studiów i Projektów Prośrodowiskowych "Locus" Paweł Sągin
ul. Korzeniowskiego 29/6, 81-376 Gdynia
tel./fax: (+48) 0 (prefiks) 58 661 72 93 gsm: 0 601 942 010
e-mail: locus@locus.com.pl


Aktualizacja: Grudzień 2008 r. Copyright © PSiPP Locus. Odwiedzin: 10195